Terms of service

תנאי שימוש

מי אנחנו

ZuZu Sandals היא, יצרנית סנדלים ומוצרים נלווים בארץ המפעילה בין היתר, אתר המהווה חנות וירטואלית למכירת מוצרים.

כתובת

מושב אמירים, 70

2011500

ישראל

שירות לקוחות בוואצפ - 053 570 2614

כללי

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של ZuZu Sandals. על המבצע פעולה כלשהי באתר ("המשתמש") לקרוא את תנאי שימוש אלה במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין ZuZu Sandals, וכי ככל שאינך מסכים להוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה, עלייך להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.

 1.  אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר.
 2. רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את ZuZu Sandals. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, האמור בתנאי שימוש אלה יגבר.
 3. החנות שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו ללא הודעה מוקדמת. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותו העת בתוקף ויפורסם באתר. הודעה על עדכון תנאי השימוש תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של תנאי השימוש.
 4.  האחריות לשימוש במוצר היא על המשתמש בלבד ולשיקול דעתו בלבד. אין החברה או מי מטעמה אחראים בשום צורה, ישירה או עקיפה על שום נזק שייגרם לרוכש או מי מטעמו (צד ג’ או רכוש) עקב שימוש במוצר.
 5. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים“) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

הרשמה לאתר וביצוע רכישה

 1. ZuZu Sandals מפרסמת באתר הצעות שונות לרכישת מגוון מוצרי הנעלה ומוצרים נלווים.
 2. ההצעות מחולקות לפי קטגוריות המוצרים. ביחס לכל הצעה נמסר מידע, הכולל בין היתר, את פרטי המוצר, לרבות הגוון והמידות במלאי.
 3. ל-ZuZu Sandals שמורה הזכות לשנות את ההצעות המתפרסמות באתר או תנאיהן מכל סיבה שהיא בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
 4. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. את ההזמנה ניתן לבצע הן כ"אורח" והן לאחר הרשמה לאתר.
 5. בעת ביצוע הרכישה יועבר הרוכש לעמוד תשלום מאובטח שם יתבקש להשאיר את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים. על המשתמש למסור פרטים נכונים ומדויקים. בהיעדר פרטים נכונים, ובפרט פרטי כרטיס אשראי, לא ניתן יהיה להשלים את הרכישה.
 6. מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסר המשתמש במעמד ביצוע הרכישה.
 7. עם ההרשמה לאתר (ככל שבוצעה) ועם ביצוע הרכישה תישלח לרוכש הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה במועד ההרשמה המאשרת את הרכישה. כל עוד הודעה כזו לא התקבלה בידי הרוכש, קיימת אפשרות כי העסקה לא הושלמה ולכן אנו ממליצים במקרה כזה לפנות לשירות הלקוחות hello@zuzusandals.com.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר zuzusandals.com רשאים למנוע רכישת מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:
 •   במידה ונמסרו במתכוון פרטים שגויים.
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בתפעול החנות ו/או לקוחות האתר או כל צד ג’ אחר.
 • אם עשית שימוש בשרותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל,  לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מתשלום עבור מוצרים שרכשת באתר.
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים.
 2. במקרה שהמוצרים הוחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח חוזר. אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 3. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.
 4. ל-ZuZu Sandals שמורה הזכות לבטל כל רכישה משיקוליה הבלעדיים. במקרה זה תשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד ZuZu Sandals בעניין זה.
 5. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החנות רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
 6. אנו עושים מאמצים רבים כדי שהתמונות המוצגות ישקפו בצורה הטובה ביותר את המוצרים אותם אנו מוכרים, מכיוון שמדובר בעבודת יד ייתכנו שינויים מינוריים בין התמונות למוצרים.

מחירים

 1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 2. ככל שלא מצוין אחרת בעמוד ההצעה, המחירים אינם כוללים דמי משלוח. טרם ביצוע רכישה, המשתמש יופנה לעמוד ייעודי ובו יוכל לצפות במחיר המשלוח וכן לבחור את אופן המשלוח המתאים עבורו.
 3. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבית הרוכש המתגורר בהם והרוכש יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הרוכש ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. 

שירות לקוחות

 1. שירות הלקוחות של ZuZu Sandals זמין 24/7 בדואר אלקטרוני שכתובתו: hello@zuzusandals.com אנו משיבים לכל פנייה כעבור יום עסקים אחד מרגע קבלתה. במידה ופנייתכם לא נענתה, אנא שלחו לנו מייל נוסף על מנת לוודא כי קיבלנו את פנייתכם.

קניין רוחני

 1.  האתר פותח באופן בלעדי על ידי ZuZu Sandals, והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של ZuZu Sandals.כמו כן, ZuZu Sandals היא הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
 2. האתר ותוכנו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של ZuZu Sandals, מראש ובכתב.

תחום האחריות

 1. ZuZu Sandals לא תהא אחראית – באופן ישיר או עקיף – לכל אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הזמנה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק וכדומה.
 2. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמשים נזקים של- ZuZu Sandals אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי ZuZu Sandals לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג שהוא, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את ZuZu Sandals מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב.
 3. כמו כן שומרת לעצמה ZuZu Sandals את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר,כי ייתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו"ב.

קישורים (Links)

 1. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי ZuZu Sandals. קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ול- ZuZu Sandals אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. ZuZu Sandals אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. ZuZu Sandals שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.
 2. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים באתר כדי להעיד על תמיכה של ZuZu Sandals או בתוכנם של אתרים אלו או על כל קשר אחר בין ZuZu Sandals או לבין אתרים אלו או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
 3. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לשם הדוגמה בלבד: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).

 חובות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של ZuZu Sandals ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן שעלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של ZuZu Sandals.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לZuZu Sandals, לאתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ZuZu Sandals, במקרים בהם ZuZu Sandals תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין ו/או פועל במרמה כלפי משתמשים אחרים, ZuZu Sandals ו/או אתר, תהא ZuZu Sandals רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה אחרת אשר ZuZu Sandals תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 שונות

 1. המשתמש מסכים כי תשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין ZuZu Sandals כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
 2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכמים היחידים התקפים בין ZuZu Sandals לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלה.
 3. במקרה שבו סעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף ובלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף ובלתי חוקי.
 4. ככל ש- ZuZu Sandals לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של ZuZu Sandals אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי שימוש אלה על ידי ZuZu Sandals במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 5. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי שימוש אלה, ביצועם, פירושם, עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ולבית משפט שלום בעיר תל אביב-יפו ולו בלבד.

מדיניות פרטיות

כללי

 1. אנחנו ב-ZuZu Sandals מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע, כהגדרתו להלן, אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר, באופן המפורט במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע, לרבות, אך לא רק, המידע הנאסף על-ידינו, בעת שימושך באתר ובשירותים המוצעים בו, מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.
 2. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר והיא חלה על כל שימוש ו/או צפייה באתר בין אם באמצעות מחשב/ מכשיר סלולרי ו/או כל אמצעי אחר. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) ("המידע") כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
 3. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של מדיניות הפרטיות.
 4. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך. 

איסוף מידע

 1. על מנת שנוכל לספק לך את השירותים הניתנים על ידנו, אתה נדרש למסור מספר פרטים. מסירת פרטי המידע שתתבקש לספק אינו נדרש על פי חוק, אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי מידע אלו, תיפגע איכות השירות הניתן לך על ידינו באופן משמעותי ובמקרים מסוימים, לא נוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
 2. השימוש במידע ייעשה לצרכי אספקת השירותים וצרכי ZuZu Sandals, כמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות ZuZu Sandals ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות ZuZu Sandals ומטרותיה. 

מידע אישי

 1. במהלך השימוש באתר תתבקש למסור מידע אישי וכדלקמן:
 • במעמד הרישום לאתר תתבקש לספק פרטי מידע אישי, הכוללים בין היתר: שם, דוא"ל ותאריך לידה. 
 • בעת רכישת מוצר תתבקש לספק פרטי מידע אישי, הכוללים, בין היתר: שם, כתובת משלוח, כתובת משלוח חשבונית , כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי ופריטי מידע נוספים אשר הנך מעוניין לספק במעמד הרישום
 1. כמו כן, ייתכן ש- ZuZu Sandals תאסוף מידע נוסף בדבר פרטים הקשורים לפעילותך באתר, לרבות, אך לא רק, רכישות שביצעת בעבר באמצעות האתר או בחנויות הפיזיות, מידע ממועדון הלקוחות, מידע המתקבל כתוצאה מהשימוש באתר, ובכלל זה כתובות IP, מועד ושעת הגישה לאתר, דפי האתר אליהם גלשת, דו"חות של תקלות טכניות והדפדפן בו נעשה שימוש והצעות שעניינו אותך. ZuZu Sandals (ו/או מי מטעמה) אוספת את המידע בעת ביקורך ושימושך באתר. ZuZu Sandals תאסוף מידע אודות הרגלי הגלישה באתר לצרכי מחקר, קבלת החלטות ושיפור חווית המשתמש והתאמת האתר, תכניו והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים באתר.
 2. ZuZu Sandals מתחייבת כי כל מידע אודות המשתמשים באתר נשמר ומוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
 3. האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 4. הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלנו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו.
 5. באפשרותך ליצור עמנו קשר בדואר אלקטרוני בכל מקרה שבו הנך: (1) מעוניין לוודא את נכונות המידע האישי אשר נאסף אודותיך; (2) מעוניין לעדכן את המידע; (3) יש לך טענה לגבי השימוש במידע; ו/או (4) מעוניין למחוק את המידע אשר נאסף אודותיך מהמאגר. אם יידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרת לנו בכפוף לקבלת נתונים שיוודאו את המידע הנ"ל כפי שיידרש על-ידנו, או (ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק.

שימוש במידע

 1. המידע שתמסור לנו יישמר במאגר המידע של ZuZu Sandals , אשר נשמר בהתאם להוראות הדין.
 2. אנו משתמשים במידע שנאסף ממך על מנת לספק לך את השירותים ובכלל זה למטרות הבאות:
 • ליצירת קשר עם משתמשים לצורך מתן הצעות, עדכון אודות סטאטוס רכישה וכן מענה לפניות משתמשים;
 • משלוח התראות והודעות בקשר עם מתן השירותים ו/או לצורך קידום האתר ושירותיו ו/או לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;
 • גביית תשלומים בגין המוצרים שנמכרו באתר;
 • מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכותו ומתן שירותים טכניים נוספים;
 • איסוף מידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, כגון מידע סטטיסטי לגבי עמודים בהם מבקר משתמש, תאריך ושעות הביקור, מיקום הגישה, משך זמן הצפייה בכל עמוד וכן מידע שהדפדפן של המשתמש שולח בכל פעם בה הוא מבקר באתר כגון כתובת ה- IP של המחשב שלו, סוג הדפדפן ודף הרשת שביקר בו לפני הכניסה לאתר; והכל על מנת לשפר את רמת השירותים המוצעים באתר וליצירת שירותים חדשים בהתאם להתעניינות המשתמשים;
 • ביצוע ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים;
 • מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה;
 • אחסון המידע בבסיסי הנתונים של ZuZu Sandals בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע;
 • הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. ZuZu Sandals תהא רשאית למסור מידע על המשתמשים לחברות קשורות לZuZu Sandals ו/או לצדדים שלישיים המעמידים לZuZu Sandals שירותים לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים למשתמשים במסגרתו בכלל זה:
 • שירותי סליקה ותשלום;
 • שירותי דיוור ישיר;
 • חברת משלוחים לצורך אספקת הרכישות;
 1. אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים, מעבר לאמור בסעיף ‎15 לעיל, אלא בנסיבות המפורטות להלן:
 • אם יתקבל בידי ZuZu Sandals צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין ZuZu Sandals ו/או מי מטעמה;
 • שמירה והגנה על זכויותיה וקניינה של ZuZu Sandals;
 • במקרה שהמשתמש יפר איזה מתנאי השימוש באתר ו/או מתנאי מדיניות הפרטיות או יבצע או ינסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר ו/או השירותים הניתנים על ידי ZuZu Sandals;
 • הגנה על הביטחון האישי של המשתמשים האחרים בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין ZuZu Sandals ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים לצד שלישי, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך.

 דיוור ישיר

 1. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו ל- ZuZu Sandals ליצור עמו קשר בכל אופן שהוא, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת, ויראו בזאת את המשתמש כנותן את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לקבלת דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים. יובהר כי הסכמה זו של המשתמש חלה הן ביחס למוצרים ושירותים מסוג הדומה למוצרים והשירותים המוצעים או המופיעים באתר והן ביחס למוצרים ושירותים מסוג השונה מן המוצרים והשירותים הללו.
 2. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת:hello@zuzusandals.com. בעשותך כן ZuZu Sandals תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לZuZu Sandals והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר.

 Cookies

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
 2. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", הנך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר. 

 אבטחת מידע

 1. אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך.
 2. עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
 3. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך המשתמש בלבד, ע"י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
 4. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של ZuZu Sandals ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.
 5. לידיעתך, בשום מקרה ZuZu Sandals לא תפנה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.

 העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 1. אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ואיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת שימושך, הנך מסכים להעברה האמורה.

 קישורים לאתרים אחרים

 1. יתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

ויתור

 1. ZuZu Sandals לא נושאת באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולת ZuZu Sandals להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין ZuZu Sandals נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה.